sobota, 14 maja 2016

Recenzja smyczy Flexi Vario System + konkurs

 

Dla kogo ?
Istnieje opinia, że na smyczach automatycznych powinny chodzić głównie psy spokojne, nie ciągnące i takie które ładnie odwołują się od innych psów. Jest to w 100 % prawda, nigdy nie będziemy mieć pełnej kontroli nad psem który chodzi na smyczy automatycznej. Oczywiście istnieją magiczne guziczki blokujące smycz w chwili ich naciśnięcia ale jednak to nie to samo co na zwykłej krótkiej smyczy. Jeżeli uczymy psa chodzić na luźniej smyczy powinniśmy zrezygnować na przynajmniej miesiąc ze smyczy automatycznej, ponieważ w przeciwnym wypadku zepsujemy wszystkie efekty. A więc w skrócie:
 •  Nie dla szczeniaków (gdy pies dorośnie może mieć problemy z chodzeniem na zwykłej smyczy)
 • Nie dla psów które ciągną
 • Dla psów spokojnych i takich które łatwo odwołać od innego psa
Przyznam szczerze, że podczas testowania smyczy Bonus ciągnął i nie potrafił ładnie chodzić na smyczy, jak wiecie teraz już potrafi. Smycz jeszcze żyje więc jest dobrze. Przyznam szczerze, że smycz automatyczna to była ucieczka od problemów które wiążą się z tym, że Bonus nie potrafił chodzić na smyczy. Jak pisałam obecnie B. potrafi zachowywać się na smyczy jednak i tak chodzimy czasami na automacie (np. podczas wieczornych spacerów).

Dodatki


Wraz ze smyczą flexi dostaliśmy:
 • Led Lighting system (latarka): ok. 4,5 cm
 • Multi Box : ok. 8 cm i 3 cm (długość, średnica)
 • 2 dodatkowe końcówki 
Multi Box: Producent informuje nas, że multi box może zostać wykorzystany na smakołyki lub na woreczki. Przyznam szczerze,  zaciekawiło mnie czy będzie można dosyć sprawnie i szybko wyciągać smakołyki. Niestety u nas się to nie sprawdziło. Nie chciałam wypychać po brzegi multi box'a smakołykami więc nasypałam do niego tylko troszkę. Smakołyki wypadały same (czyt. akurat wtedy kiedy nie trzeba było), gdy chciało się szybko wyciągnąć 1-2 smaczki to albo nie wypadał żaden albo wszystkie. Tak więc używamy multi box'a tylko jako pojemnika na woreczki. 

*chciałabym wspomnieć jeszcze, że my mamy "rozmiar" smyczy M

Latarka: Postaram się przynajmniej tutaj nie rozpisywać. Latarka jak latarka, posiadamy dwa "kolory" świateł. Jedno, typowe białe a drugie raczej ostrzegawcze, czerwone. Czerwone światło ma dwie opcje; ciągłą i migającą. Latarka w miarę dobrze oświetla drogę.

Końcówki 

Posiadamy aż 3 wymienne końcówki:
 1. Led flash belt (końcówka led) - posiadamy dwie opcje świecenia; ciągłą i migającą. Na początku miałam zamiar użyć raz/dwa tej końcówki ze względu na to, że nie przepadam za oświetleniem na spacerach. Już po pierwszym spacerze przekonałam się, że końcówki nie oświeca jakoś bardzo drogi a głównie psa. : ok. 49 cm wraz z karabińczykiem
 2. Soft stop belt (amortyzator) - jak sama nazwa wskazuje amortyzuje szarpnięcia. Na smyczy automatycznej psy czasami zapominają na jaką długość mogą odejść a gdy już przekroczą daną długość mogą poczuć nawet bardzo silne szarpnięcie. Odradzam brać tą końcówkę do lasu, wystarczy aby pies zahaczył o jakąś roślinę z kolcami i pociągnął a materiał lekko się zaciągnie. : ok. 38 cm wraz z karabińczykiem
 3. Zwykła końcówka - najzwyklejsza w świecie końcówka. : ok. 13 cm
                           

Plusy: 

+ doskonała linka treningowa
+ nie ciągnie się po ziemi
+ lekkość
+ mechanizm odporny na wodę
+ łatwo się czyści
+ gadżety 
+ wytrzymałość 
Minusy:  
 - uczy psa ciągnięcia
-/+ cena
- multi box nie nadaje się na smakołyki 

- mniej poręczna niż zwykła smycz

 

KONKURS ! 

Temat konkursu: Aktywnie na spacerze
Co trzeba umieścić w zgłoszeniu do konkursu: imię, nazwisko, imię psa, zdjęciem zgodne z tematem konkursu (trzeba mieć do niego pełne prawa autorskie). Na zgłoszenia czekamy do 31.05.2016. Trzymamy za Was kciuki !
Nagroda fundowana przez miesięcznik "Cztery łapy". 

§ 1 Postanowienia Ogólne
 1. Konkurs „Aktywnie na spacerze” zwany dalej Konkursem organizowany jest przez stronę Biały Krukk  
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki 
uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs trwa (zgłaszanie prac) do 31.05.2016 roku,
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z zasadami Konkursu i akceptuje te zasady.
§ 2. Warunki uczestniczenia w Konkursie
 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem Konkursu, za wyłączeniem:
 1. pracowników oraz członków rodziny pracownika Organizatorów; przez 
rodzinę pracownika rozumie się małżonka/ę, zstępnych i rodzeństwo.
 2. osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
 3. osób małoletnich; osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za 
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do czytelników bloga.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, ze zgodą na zamieszczenie przesłanej fotografii w galerii zdjęć, która dostępna będzie dla internautów na stronie Biały Krukk
4. Uczestnik Konkursu udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzona przez firmę działalnością zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konkursu.
 7. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
8. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 9. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy patrycjazajda111@gmail.com
 10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 11. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza,że:
 1. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy 
konkursowej;
 2. zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 3. udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
 12. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

§ 3. Przebieg Konkursu i nagrody
 1. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać wysyłając jedno zdjęcie konkursowe na adres patrycjazajda111@gmail.com
2. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą przez Organizatorów konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych wyłonionych zostanie trzech laureatów w kategorii psiej, oraz trzech laureatów w kategorii kociej.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają - Kategoria psy:Smycz Flexi Vario System
 4. Nie ma możliwości zamiany nagród na ich pieniężną równowartość.
 5. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
 1. nie dopełni on obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 2. naruszy postanowienia Regulaminu;
nastąpi wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie
w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Warunkiem przesłania nagrody do laureatów jest podanie pełnych danych adresowych.
§ 4. Postanowienia Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie na adres 
korespondencyjny e-mail patrycjazajda111@gmail.com
 3. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez 
Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.
 7. Organizator ustanawia adres korespondencyjny patrycjazajda111@gmail.com dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem. A tak przy okazji co myślicie o nowym wyglądzie ?

Pozdrawiamy Biały Krukk 


21 komentarzy:

 1. Jak wygląd kolorystycznie i ogólnie mniej więcej jakoś wygląda tak mega słabe są sylwetki psów - czemu to nie jest Bonus ? A nawet jeżeli nie on to czemu akurat taki nagłówek ? Ani pies podobny, ani nie uprawiacie agi, ani nie jest to wasze 'logo'... Zawsze zwracam dużą uwagę na symbolikę i stwierdzam, że na blogu jest coraz mniej was...
  Regulamin też słaby - takie kopuj-wklej + zmienienie niektórych informacji. Mogłaś zadbać o jego lepszy wygląd + nie mogę się doszukać dwóch ważnych rzeczy:
  - kto funduje nagrodę (niezwykle ważny fakt)
  - kiedy wyniki + kto wybiera zwycięzcę + gdzie zostaną ogłoszone wyniki/ jak zwycięzca dowie się o wygranej
  - no i najważniejsze, na blogu nie da się stworzyć 'albumu konkursowego' ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. Niby agillity jakoś nie trenujemy ale od czasu do czesz sobie pobiegamy. Tak naprawdę nagłówek został stworzony całkiem przypadkiem, a mi nie chciało się tłumaczyć wszystkiego wszystkim więc doszłam do wniosku, że niech taki zostanie.
  Regulamin dostaliśmy od miesięcznika więc doszłam do wniosku, że nie ma sensu później wszystko im tłumaczyć - w razie jakiegoś nieporozumienia. Zaraz umieszczę resztę ważnych informacji. Właśnie album konkursowy... Albo stworzę zakładkę gdzie będą wszystkie zdjęcia (trochę to byłoby trudne) albo za pozwoleniem uczestników zrobię "kolaż" który nie będzie całkiem przypominać kolarza (ktoś coś zrozumiał ?). Na początku moim zamysłem było to aby nagłówek był z Kluską no ale chciałam też zrobić Wam jak najszybciej konkurs i powrócić systematycznego pisania. Może jeszcze coś się w szablonie zmieni ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak dla mnie skoro już masz szablon i ogłaszasz 'zamknięcie' bloga na potrzeby jego zrobienia wygląd powinien być jak najbardziej gotowy ;)
   'w razie jakiegoś nieporozumienia' no to teraz zdziwienie na kilka godzin. Puf....

   Usuń
 3. Ciężko byłoby mi żyć z takimi bajerami. Ostatnio biorę na spacery tylko metrową, bo i tak później spuszczam Kaprysa ;).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też tak na początku myślałam ale na wieczorne spacery idealna :)

   Usuń
 4. O jeny, jeny... Smycze Flexi już śnią mi się po nocach, tyle ich spotykam w tych internetach :P
  My mamy, ale starszą wersję i bardzo lubię automat. Nel nie miała nigdy problemu z ciągnięciem na spacerach, więc z przyjemnością ją na nią zapinałam. Ostatnio używamy normalną przepinaną od Warsaw Dog i dochodzę do wniosku, że obie smycze są dobre i zawsze się sprawdzą. Ważne tylko, żeby przygotować na nie psa.
  Pozdrawiam i zapraszam na http://czarnekudelki.blogspot.com/ :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No przyznam szczerze, że czasami warto skorzystać z okazji. Smycz + wszystkie dodatki trochę kosztują więc jeżeli ktoś ją wygra to powiem szczerze, że byłabym szczęśliwa. Nie każdy chce wydawać pieniądze na smycz której może później nie używać :/

   Usuń
 5. Wygląd dość ciekawy, jest jakby weselej na blogu.
  W konkursie chętnie wzięłabym udział, ale my flexi już mamy i nie będziemy zabierać innym szansy :)

  Pozdrawiam
  http://psiasfera.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Właśnie moim zamysłem było to aby zrobiło się jakoś "żywiej" :)

   Usuń
 6. O, a my chętnie powalczymy o flexi bo nie mamy, a taka bajerancka czasem by mi się przydała! :)
  Wygląd jak dla mnie jest ok, ale to logo już tak nie do końca :-(

  OdpowiedzUsuń
 7. Po twojej recenzji, muszę przyznać, że smycz prezentuje się "prawilnie". Akurat szukam jakiejś na nasze spacery z Lucky'm :) Chętnie powalczę i życzę powodzenia innym uczestnikom konkursu :D
  ----------------------------------
  Oczami Blue Merle

  OdpowiedzUsuń
 8. Gdybym nie miała dwóch automatycznych smyczy, to bym się pewnie zastanawiała nad jej zakupem. Bardzo fajna recenzja, a wygląd bloga... każdy ma inne gusta. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem... Szczerze powiedziawszy trochę denerwujące są te łapki w tle na dłuższą metę.

   Usuń
  2. A łapki mi się bardzo podobają :D

   Usuń
 9. Wygląd bloga podoba mi się, choć lepiej byłoby gdyby to była sylwetka Bonusa, a chyba nie jest :P
  Pomysł na konkurs też fajny, na pewno nie jednemu przyda się taka smycz. My mamy flexi i jestem nawet zadowolona, choć ma też swoje wady. Za długo chodziłam na automacie i zapomniało jej się chodzić na luźnej, zwykłej smyczy. Teraz to ćwiczymy i jest coraz lepiej, choć flexi nie odstawiamy :)
  Pozdrawiamy; psotaa.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No sylwetka B. to nie jest :/
   Od kiedy zaczęłam biegać z Bonusem (staram się go wtedy nie spuszczać ze smyczy, aby nauczył się biec razem ze mną) coś zaczęło się psuć. Pies częściej ciągnie na smyczy niż wcześniej. To mi się nie podoba, no ale uwielbiam kochać i uwielbiam długie spacery... Co tu teraz zrobić ?

   Usuń
 10. Tak z ciekawości :D Kiedy będzie ogłoszenie wyników?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyłączam się do pytania :)

   Usuń
  2. Już dzisiaj... Wybaczcie, że tak długo ale byłam na wycieczce i nie miałam przy sobie laptopa ;)

   Usuń